918kiss ทางเข้า
Prey for the Devil (2022) สวดส่งไปลงนรก

Prey for the Devil (2022) สวดส่งไปลงนรก

ดูหนังออนไลน์ ซิสเตอร์แอนเชื่อว่าเธอกำลังตอบรับการเรียกให้เป็นหมอผีหญิงคนแรก…แต่ใครหรืออะไรเรียกเธอ? เพื่อตอบสนองต่อการครอบครองของปีศาจที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก แอนจึงค้นหาสถานที่ในโรงเรียนสอนไล่ผีที่โบสถ์คาทอลิกเปิดขึ้นอีกครั้ง จนถึงขณะนี้ โรงเรียนเหล่านี้ได้ฝึกฝนเฉพาะนักบวชในพิธีกรรมการไล่ผี แต่ศาสตราจารย์คนหนึ่งรู้จักของขวัญของซิสเตอร์แอนน์และตกลงที่จะฝึกเธอ ซิสเตอร์แอนพบว่าตัวเองอยู่ในการต่อสู้เพื่อจิตวิญญาณของเด็กสาว


193

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน