The Good Doctor Season2

The Good Doctor Season2

ศัลยแพทย์หนุ่ม ที่เป็นทั้งออทิสติก และซาวองก์ ซินโดรม ได้รับการเลือกเข้าทีมผ่าตัดในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง คำถามคือ คนที่ขาดมนุษย์สัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับผู้คน จะสามารถช่วยชีวิตคนอื่นได้จริงหรือไม่?


97 นาที 669

Episode ของ The Good Doctor Season2
The Good Doctor Season2 - AV
The Good Doctor Season2 - Ep2
The Good Doctor Season2 - Ep3
The Good Doctor Season2 - Ep4
The Good Doctor Season2 - Ep5
The Good Doctor Season2 - Ep6
The Good Doctor Season2 - Ep7
The Good Doctor Season2 - Ep8
The Good Doctor Season2 - Ep9
The Good Doctor Season2 - Ep10
The Good Doctor Season2 - Ep11
The Good Doctor Season2 - Ep12
The Good Doctor Season2 - Ep13
The Good Doctor Season2 - Ep14
The Good Doctor Season2 - Ep15
The Good Doctor Season2 - Ep16
The Good Doctor Season2 - Ep17
The Good Doctor Season2 - Ep18 จบ

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน