Blue, Painful, Fragile (2020) สองเรา เจ็บปวด เปราะบาง

Blue, Painful, Fragile (2020) สองเรา เจ็บปวด เปราะบาง

คาเอเดะกับฮิซาโนะตั้งชมรมขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก แต่พอฮิซาโนะหายไป คาเอเดะก็ทุ่มสุดตัวเพื่อสานต่ออุดมการณ์ดั้งเดิมของชมรมที่เคยวาดฝันกันไว้


0 นาที 187

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน